Nieuws

Categorieën

RSS feed
Algemeen / Nieuwe Arbowet 1 juli
Geplaatst op donderdag 15 juni 2017


Op 1 juli 2017 wordt de Vernieuwde Arbowet van kracht. Duurzame inzetbaarheid krijgt op de arbeidsmarkt een steeds belangrijkere rol en dat is voor de regering dan ook een belangrijke aanleiding om deze wetswijziging uit te voeren. In dit nieuwsartikel staan de belangrijkste wijzigingen op een rij.

De wijzigingen in de Arbowet moeten de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroten. Preventie staat nog meer dan voorheen centraal, voorkomen is immers beter dan genezen. De positie van de preventiemedewerker wordt versterkt, het medezeggenschapsorgaan krijgt een grotere rol bij het te voeren arbobeleid en de bedrijfsarts krijgt een adviesrol bij preventiemaatregelen en ziekteverzuimbegeleiding.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een samenvatting gemaakt van de wetswijzigingen van de arbeidsomstandighedenwet (Arbo).
 

De belangrijkste wijzigingen:

 
De bedrijfsarts krijgt binnen de nieuwe Arbowet een meer adviserende en onafhankelijke rol, en krijgt een open spreekuur. Mocht er een second opinion nodig zijn, dan kan dit worden aangevraagd bij een andere bedrijfsarts. Ook moet er een klachtenprocedure zijn, mochten er klachten zijn over de bedrijfsarts.


Yoska

Behalve dat Yoska zelf als bedrijf let op dit soort zaken, leveren wij ook personeel wat de juiste diploma’s heeft, mocht dit nodig zijn voor een functie. U bent er dus van verzekerd dat ons personeel ook binnen uw bedrijf aan de Arbowet voldoet.

Bron: nbbu.nl
 

> Terug