Nieuws

Categorieën

RSS feed
Algemeen / ​Human en soft skills, belangrijker voor uitzendwerk dan je denkt
Geplaatst op dinsdag 30 mei 2017
Soft skills, zijn naast je echte skills, van levensbelang in de uitzendsector. Yoska let erop of een persoon ook binnen de bedrijfscultuur past qua normen en waarden, maar ook of hij of zij de juiste manier van werken heeft. Onderzoeksbureau STOOF deed hier onderzoek naar. En het onderzoeken, vastleggen en ontwikkelen van deze skills zal in de toekomst alleen nog maar belangrijker worden voor uitzendbureaus. Daarom hechten wij er belang aan om dit te verbeteren; het is goed voor de uitzendkrachten, en voor de bedrijven die onze uitzendkrachten inhuren. Iedereen in de uitzendsector heeft er baat bij. Het vastleggen biedt mogelijkheden om de dienstverlening van uitzendbureaus te vergroten.
 

Positief effect

Een groot deel van de uitzendbureaus en inlenende bedrijven zien positieve effecten voor de uitzendkrachten door human skills vast te leggen. Het vergroot hun arbeidsmarktkansen, de inzicht in eigen mogelijkheden en het draagt bij aan hun eigen ontwikkeling. Uit het onderzoek blijkt dat zowel uitzendbureaus als inlenende bedrijven groot belang hechten aan human skills, maar dat het nog te weinig wordt onderzocht, vastgelegd en ontwikkeld. Human skills zijn volgens de uitzendbureaus en de inleners doorslaggevend voor zowel hoogopgeleiden als laagopgeleiden.


Toekomst

Het belang van human skills wordt door bijna alle (97%) uitzendbureaus en inlenende bedrijven sterk bevestigd wanneer hier in algemene zin naar wordt gevraagd. Twee derde van de uitzendbureaus geeft daarnaast aan te denken dat human skills in de toekomst nog belangrijker zullen worden, inlenende bedrijven zijn daar minder stellig in. Het beeld dat naar voren komt bij het belang van human skills nuanceert de conclusies over het belang van human skills in het algemeen. Hoewel in mindere mate maar nog steeds door een ruime meerderheid van doorslaggevend belang worden geacht bij werving, selectie en functioneren van werknemers en uitzendkrachten, blijkt uit het onderzoek dat opleiding en werkervaring nog altijd belangrijker zijn.

Kom langs bij Yoska Uitzendbureau voor een gesprek zodat we samen kunnen kijken hoe jouw soft skills nog beter ontwikkelt kunnen worden!

Bron: STOOF
 

> Terug