Certificering

NEN-normering

Yoska is een NEN 4400-1 gecertificeerde organisatie. De NEN 4400-1-norm bevat eisen voor het toetsen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen. Wij worden getoetst of wij aan alle verplichtingen voldoen, die voortvloeien uit onze bedrijfsactiviteit. Deze verplichtingen zijn onder andere:
 
  • Juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen
  • Juiste en tijdige aangifte en afdracht van omzetbelasting
  • Het volgens de normen administreren van flexkrachten
  • Het volgens de normen bijhouden van dossiers
  • Het volgens de normen bijhouden van identiteitsdocumenten

Accountantsverklaring

Ook wordt Yoska jaarlijks extern gecontroleerd door een gerenommeerd accountantskantoor. De jaarrekening wordt gecontroleerd op basis van de uitvoering van het Nederlands Recht.